Disclaimer en Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens
Om uw bestelling te verwerken, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Dit houdt onder andere in: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, en bij eventuele incasso's, uw rekeninggegevens.
RedFrock Publishing behandelt uw persoonlijke gegevens zoals in de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp)* is vastgelegd, wat betekent dat uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor datgene wat hierboven beschreven is, tenzij anders overeengekomen.
Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan andere bedrijven/organisaties anders dan de partijen die bij de specifieke levering van uw bestelling betrokken zijn. De persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor onze administratie en uw aanmelding, reservering en/of bestelling. Uw e-mailadres zullen wij alleen gebruiken om u te informeren over de status van uw reservering, aanmelding of bestelling.
Heeft u bezwaar tegen het bovenstaande, dan verzoeken wij u om ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten.
De Wet bescherming persoonsgegevens voorziet ook in het recht op inzage en correctie. Indien u (schriftelijk) informeert naar de gegevens die wij van u hebben, met wat voor doel deze gebruikt worden en wie daar eventueel inzicht in heeft, dan ontvangt u binnen vier weken schriftelijk antwoord.

*) De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van RedFrock Publishing. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

 

Actualiteit
De informatie op deze website is aan verandering onderhevig en zal steeds geactualiseerd worden. Dit uitsluitend met de bedoeling de bezoeker van de website op de hoogte te brengen van de laatst beschikbare informatie en (relevante) gegevens over de uitgaven van RedFrock Publishing. Behoudens de gegevens die verstrekt zijn betreffende een gedane bestelling (verstrekt omtrent en ten tijde van die bestelling) kunnen aan eerder verstrekte informatie via de website geen rechten ontleend worden.
Zie hiervoor tevens onze algemene voorwaarden.

RedFrock Publishing

 

RedFrock Publishing VOF, Spegelt 100, 5674 CD Nuenen.
KvK 52870170 / IBAN NL77RABO0151037175 / BTW nr. 850639499B01

Print | Sluiten